DecoDesign Team en ro
Servicii Arhitectura

Servicii

Suntem un colectiv de 20 specialisti in elaborarea documentatiilor tehnico-economice in fazele studiu de fezabilitate, proiect tehnic pentru licitatie, proiect de executie si detaliu de executie sau a planurilor urbanistice, cu urmatoarele competente:
 • arhitectura
 • urbanism
 • design interior
 • peisagistica
 • proiectarea structurilor de rezistenta
 • studiu geotehnic
 • ridicari topografice
 • instalatiilor sanitare
 • instalatii electrice
 • instalatii de climatizare
 • instalatii de ventilatii
 • instalatii termice
 • drumuri si sistematizare
 • consultanta obtinere fonduri europene
 • caiete de sarcini, antemasuratori, devize